Slokker Bouwgroep

Slokker Bouwgroep

Slokker Bouwgroep maakt deel uit van de Slokker Groep, een familiebedrijf dat is opgericht in 1935 en sindsdien uitgegroeid tot een speler van betekenis op de markt. Wij zijn een technisch ontwikkelende bouwonderneming en streven ernaar toonaangevend te zijn en te blijven in ons werkgebied. De samenwerking met onze zusterbedrijven bij zowel de technische ontwikkeling als de realisatie van de projecten is hierbij een uitgangspunt.

Een deel van onze productie verwerven wij via aanbestedingen: onderhandse aanbestedingen met voorafgaande selecties en Europese aanbestedingen, waarvoor wij worden geselecteerd op basis van onze financiële positie, betrouwbaarheid, kennis en kwaliteitsaspecten van de organisatie. Veelal spelen hierbij de kwaliteit van het uitvoeringsteam, de calculatie en de werkorganisatie een belangrijke rol. Het andere deel van onze werken voeren wij uit in bouwteamverband, waarbij alle partijen hun kennis en ervaring in alle fases van het project inbrengen zodat een efficiënt en kostenbewust ontwerp ontstaat, waarna de contractstukken gezamenlijk worden opgesteld.

Wij zijn een ISO en VCA** gecertificeerde onderneming. Bovendien willen wij onze kennis en ervaring delen en doorgeven aan de toekomst. Wij zijn dan ook een erkend leerbedrijf.

Projecten

Heeft u nog vragen? neem dan contact met ons op:

06 10 25 68 71

‘Jarenlange ervaring en passie voor het ambacht zorgen ervoor dat wij topkwaliteit kunnen bieden.’

‘Topkwaliteit en het nakomen van afspraken is voor ons vanzelfsprekend.’

‘De schoonheid van het glas en het ambacht van de glazenier is de basis en de toekomst van ons vak.’