Het Glasatelier

Oprichter Jos van Alphen heeft zijn opleiding tot glazenier gevolgd bij Sybille Gielen van Glasatelier Immanuel en later bij Glasbewerkingsbedrijf Brabant. De rest van zijn kennis heeft hij in de loop der jaren opgedaan. Thijs Maas, de tweede generatie, heeft het ambacht intern in het bedrijf geleerd.

Wij voeren opdrachten uit voor particulieren, bedrijven en overheid. Uiteraard gebeurt dit conform de richtlijnen van de ARBO en het OVG. Wij maken ook projectverslagen en/of restauratierapporten, ondersteund door specifieke coderingen en fotomateriaal.

Het leveren van topkwaliteit en het nakomen van afspraken is voor ons vanzelfsprekend. Dit heeft ons door de jaren heen gekenmerkt als betrouwbare partner.

Over glas in lood

De zeventiger en tachtiger jaren van de vorige eeuw waren een periode van verregaande vernieuwing. Er vond een verschuiving plaats op vele gebieden. We moesten naar een ander soort samenleving. Glas in lood paste daar niet in. Inmiddels heeft de schoonheid van de combinatie van glas in lood en licht vele harten weer veroverd en wordt het op vele plaatsen in ere hersteld dan wel nieuw aangebracht.

Verdergaande zakelijkheid en ontkerkelijking zijn nieuwe uitdagingen voor de toekomst. Een die wij toch met vertrouwen tegemoet zien. Glas in lood, maar ondertussen ook andere kunstuitingen aan glas, zijn geen dragers van de grillen van de tijd, maar van de schoonheid van het glas en het ambacht van de glazenier. Dit was de basis en is de toekomst van ons vak.

‘Topkwaliteit en het nakomen van afspraken is voor ons vanzelfsprekend.’

Heeft u nog vragen? neem dan contact met ons op:

06 10 25 68 71