Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer

Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk beheer

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer in de Protestantse Kerk in Nederland (VKB) is op 1 januari 2005 opgericht. De Vereniging is de voortzetting van de Vereniging van Kerkvoogdijen in de Nederlandse Hervormde Kerk (VVK) en het Landelijk Verband van Commissies van Beheer in de Gereformeerde Kerken in Nederland (LVCB).

De VKB is er voor haar leden...
voor wie de VKB haar diensten levert.

Gewone leden van de VKB kunnen zijn: gemeenten, welke behoren tot de Protestantse Kerk in Nederland, te weten protestantse gemeenten, hervormde gemeenten, gereformeerde kerken en evangelisch-lutherse gemeenten, of federaties van deze gemeenten. Deze leden worden ten aanzien van de Vereniging uitsluitend vertegenwoordigd door het college van kerkrentmeesters. Het ledenbestand van de VKB omvat ruim 95 % van alle bij de Protestantse Kerk aangesloten plaatselijke gemeenten.

Ook zonder het lidmaatschap bestaat de mogelijkheid om van de diensten van het VKB gebruik te maken.

De Vereniging voor Kerkrentmeesterlijk Beheer is een zelfstandige organisatie. Zij werkt wel ten dienste van de Kerk, maar neemt een onafhankelijke positie in ten opzichte van de Protestantse Kerk in Nederland.

Doel van de VKB is:

Heeft u nog vragen? neem dan contact met ons op:

06 10 25 68 71

‘Jarenlange ervaring en passie voor het ambacht zorgen ervoor dat wij topkwaliteit kunnen bieden.’

‘De schoonheid van het glas en het ambacht van de glazenier is de basis en de toekomst van ons vak.’

‘Topkwaliteit en het nakomen van afspraken is voor ons vanzelfsprekend.’