Bernhoven ziekenhuis Uden

Bernhoven ziekenhuis Uden

Met het plaatsen van twee glas-in-lood ramen in het atrium tussen de dialyseafdeling en de afdeling IC op de tweede verdieping wordt een stukje van de geschiedenis van het Sint Annaziekenhuis in Oss en het Sint Joseph Ziekenhuis uit Veghel zichtbaar in ons nieuwe huis. 

In 1912 werd in Oss de eerste steen gelegd voor het nieuwe ziekenhuis dat al in 1839 in de Peperstraat in Oss was gestart op initiatief van twee Zusters van Liefde. Het Osse ziekenhuis werd groter en groter en nieuwbouw was nodig. Mejuffrouw Anna Vos de Wael was een rijke dame die de zusters eenmaal 17.000 en later nog eens 11.000 gulden schonk. Daarmee stelde deze rijke juffrouw de nieuwbouw van het Osse ziekenhuis veilig. In 1913 was dit ziekenhuis klaar. Uit eerbetoon werd het ziekenhuis naar juffrouw Vos de Wael genoemd: het Sint Annaziekenhuis. De gulle geefster werd ook geëerd met een glas-in-loodraam. Daarop staat de patroonheilige St. Leonardus van Veghel afgebeeld met daaronder de naam van mejuffrouw Vos de Wael.

De ramen van het Sint Josephziekenhuis in Veghel dateren uit 1914 en zijn vervaardigd door Wilhelm Dierix van de Niederrheinische Glasmalerei uit Goch en Kevelaer. Dit glasatelier was destijds hofleverancier van de paus. Toen het Sint Joseph Ziekenhuis nieuwbouw ging plegen in Veghel, kregen de ramen een plekje in de nieuwe kapel in de Van Miertzaal.

Uit beide ziekenhuizen is een raam uit de kapel in het atrium tussen dialysecentrum en IC afdeling geplaatst. Het grote raam stelt de Heilige Leonardus van Veghel voor. Die overigens niet uit Veghel komt, maar omstreeks 1527 in Den Bosch was geboren. Hij was pastoor in Gorcum (Gorinchem). Tijdens de tachtigjarige oorlog, de reformatie en beeldenstorm die het gevolg waren van de Spaanse onderdrukking werd het protetsantse geloof de 'staatsgodsdienst' in de noordelijke Nederlanden. Prins Willem van Oranje (De Zwijger)  was overigens voorstander van geloofsvrijheid voor iedereen. Leonardus en nog een aantal katholieke geestelijken werden in 1572 door de watergeuzen gevangengenomen. Hoewel de Prins van Oranje had bevolen hen vrij te laten werd Leonardus door de watergeuzen omgebracht. In 1675 werden hij en de andere martelaren van Gorcum heilig verklaard. Deze Leonardus komt dus niet uit Veghel, en het raam ook niet. Dit raam was destijds een van de ramen van de Osse Sint Annakapel en vermeld de naam van mejuffrouw Vos de Wael.

Het kleinere raam toont Jezus als de Goede Herder. Dit raam komt uit de oude Sint Jozepkapel, uit Veghel dus. In de bijbel vertelt Johannes over Jezus als de goede herder voor zijn volgelingen. Jezus stamt ook af van herders, immers koning David was ooit een herdersjongen en koning David schreef 'De Heer is mijn herder, het ontbreekt mij aan niets'.

De beide ramen zijn gemaakt van origineel antiek mondgeblazen glas. Ze zijn in opdracht van de Kunstcommissie gerestaureerd door Glasatelier Maas uit Tilburg en kregen op 2 december 2014 een nieuwe plek in Bernhoven in Uden. Daar staan ze nu als zichtbaar bewijs van waar Bernhoven uit voortgekomen is.

« Terug naar Referenties

‘De schoonheid van het glas en het ambacht van de glazenier is de basis en de toekomst van ons vak.’

Heeft u nog vragen? neem dan contact met ons op:

06 10 25 68 71